Bài tập thi HSG lớp 9 môn hóa

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2014-04-01 11:14:35

Có hai cốc, cốc A đựng 200 ml dung dịch Na2CO3 1M và NaHCO3 1.5M, cốc B đựng 173 ml dung dịch HCl 7.7% (d=1,37 g/ml). Tiến hành hai thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: đổ rất từ từ cốc B vào cốc A.
Thí nghiệm 2: đổ rất từ từ cốc A vào cốc B.
Tính thể tích khí thu được ( đo ở đktc) sau mỗi thí nghiệm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : 198x

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | hóa học | phản ứng hóa học | tính thể tích khí |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tính tích quỹ đạo Nguyên hàm phân hóa học chuỗi chuyền electron đồng tiền chung Hai đường thẳng Phương trình đường thẳng... đồng vị Hàm số lẻ Trọng tâm của tứ diện sóng cực ngắn Hình vuông oxi tính chất từ Định lý sin trong tam giác vĩ độ Biểu thức tọa độ của trung du phép đối năng suất Số hạng tổng quát điện xoay chiều Phép tịnh tiến đồ thị tốc độ truyền sóng số lượng phương trình vô nghiệm dao động cưỡng bức sông mã dung dịch brom Dãy số tăng tim thằn lằn Tìm các yếu tố trong tam giác Phương trình bậc 4 Đường tròn nội tiếp điện áp thẩm thấu khối lượng tâm nhĩ Ứng dụng định lí Lagrăng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay