Nêu hiện tượng có giải thích và viết các phương trình phản ứng

Lượt xem : 220 | Cập nhật : 2014-04-01 11:18:16

Nêu hiện tượng có giải thích ngắn gọn và viết các phương trình phản ứng (nếu có) cho các thí nghiệm sau:
a. Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.
b. Sục CO2 vào nước có nhuộm quỳ tím, sau đó đun nhẹ.
c. Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2.
d. Cho benzen vào hai ống nghiệm, thêm dầu hỏa vào ống nghiệm thứ nhất và thêm nước vào ống nghiệm thứ hai rồi lắc mạnh.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : 198x

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phản ứng hóa học | hóa học 9 | benzen |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay