Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra

Lượt xem : 93 | Cập nhật : 2014-05-02 05:20:37

Cho 9,6g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Fe vào dd H2SO4(l) dư, thu được 4,48 lít khí (đktc)

a.Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra.

b.Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c.Cho hỗn hợp X vào dd H2SO4(đ,n) dư thu được khí SO2 (duy nhất).

Sục toàn bộ khí SO2 thu được vào dd KMnO4 màu tím, nhận thấy dd bị mất màu.

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra. Cho: Mg = 24: Fe = 56: Zn = 65

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mackl

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phản ứng hóa học | kim loại | hóa học 9 | khí SO2 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Quy tắc đếm cơ bản Van 11 Phương trình chứa tham số Miền giá trị của hàm số Hình chiếu vuông góc của... chân không Môđun của số phức Diện tích tam giác câu hỏi trắc nghiệm vật lý thể truyền bức xạ nhà máy thủy điện toluen hiệu điện thế hiệu dụng tháp dân số kiểu gen HCL sông cửu long Hàm số ngược tần số đại dương toán đại số 8 Liên kết hóa học Quỹ tích đại số hóa học 11 Phương trình vô tỉ điều kiện xác định trội hoàn toàn Công thức biến tổng thành tích Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng nghiệm gần đúng nhiệt kế vận tốc âm Thể tích khối lăng trụ Điểm cố định gluco con lắc Hệ phương trình chứa tham số từ trường bạch tạng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay