Giới hạn của Đới nóng

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2014-05-15 09:12:47

Giới hạn của Đới nóng ?
A. Từ xích đạo đến chí tuyến Bắc B. Khoảng giữa hai chí tuyến
C. Từ xích đạo đến vòng cực D. Hai bên chí tuyến Nam

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : came

Thành viên đã lưu bài này : came |

Thể loại bài tập : địa lý lớp 7 | đới nóng | chí tuyến bắc |

2014-05-26 04:23:09

chắc là B

2014-05-29 05:16:27

mình cũng nghĩ alf B

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mật nước cứng con lắc đơn who Phương trình nghiệm nguyên độ tự cảm chương I Phương trình bậc nhất một ẩn máy phát điện xoay chiều Nguyên hàm KOH đậu hà lan cầu não Hình giải tích trong mặt phẳng khó Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Phương trình tích trội hoàn toàn vận tốc âm ốc tai di nhập gen sóng trung Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm you tần số dao động bộ ba đối mã tiếp xúc kết tủa not cao su nam trung bộ khung dao động Phương trình lượng giác hai mặt phẳng Tọa độ của véc tơ đối sinh sản hữu tính thân nhiệt cộng sinh đồng vị roto

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay