Hóa học 9: Sắp xếp các chất theo tính kim loại giảm dần

Lượt xem : 52 | Cập nhật : 2014-05-23 09:40:08

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần ?

A) Na, Mg, Al, K

B) K, Na, Mg, Al

C) Al, K, Na, Mg

D) Mg, K, Al, Na

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : daica93

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | hóa học | kim loại | tính kim loại |

2014-05-23 03:58:39

B quá dễ

2014-05-27 05:00:35

C- đơn giản quá

2014-05-27 06:08:52

B dpdas án B chứ

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cảm kháng Trục đối xứng con lắc ẩn dụ dầu thô Tích phân hàm phân thức Phương trình mũ giải bất phương trình Công thức cộng đối với Vị trí tương đối quang điện etilen môi trường nguyễn ái quốc phiên mã phân tích đa thức thành nhân tử đối xứng tâm trồng trọt hinh nam trung bộ anilin Hệ phương trình đối xứng nòi mặt phẳng thủy điện khoảng đơn điệu cách mạng khoa học Bất phương trình chứa ẩn xương dung dịch brom R Ứng dụng vi phân vào hằng số phóng xạ chì phân hóa học Cấp số nhân năng lượng điện trường khó ống khí điện xoay chiều

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay