Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Lượt xem : 400 | Cập nhật : 2014-05-24 09:20:46

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.

B. Kẽm.

C. Kali

D. Nhôm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hacvn

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rượu etylic | phản ứng hóa học | kim loại | Kẽm | Đồng | Nhôm |

2014-05-27 04:56:55

C- Kali dễ pahrn ứng

2014-05-28 03:23:39

C- kali phản ứng đồng thời cả rượu và dung môi nước

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giao động điều hòa Hình chiếu của điểm Tính chất tuần hoàn trắc nghiệm vật lý thực dân pháp áp suất đa bội hóa hình lập phương thế giới thứ nhất phép đối tự thụ phấn mỏi cơ dân cư trung quốc saccaraza số nguyê phát triển Hàm số liên tục tại 1 điểm năng lượng Dấu của tam thức bậc hai cách li sinh thái proton vitamin lai hữu thụ kali tế bào quang điện hóa học 8 Tâm đối xứng cọc thủy tinh Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn ô nhiễm nước lai phân tích vật lí thời đường Nitrat Phương trình chính tắc của elip từ trường you máu Các dạng phương trình... tuần hoàn

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay