Bài tập về phương trình chứa tham số

Lượt xem : 425 | Cập nhật : 2012-12-13 05:14:09
Cho phương trình: a) Giải phương trình với .b) Lập một hệ thức giữa các nghiệm độc lập với tham số và dùng hệ thức này để tính nghiệm kép của phương trình.c) Tính: theo . Tính giá trị tham số để .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sóng âm Sự biến thiên của hàm số thủy phân đạo hàm của hàm số khối lượng riêng giải phóng dân tộc Giá trị lớn nhất văn lớp 10 Tích vô hướng của 2 véc tơ Bất phương trình HSG Hệ thức lượng trong tam giác lý 10 parabol Công thức lượng giác gia định mắc nối tiếp Tích phân từng phần thể tích của vật thể tròn xoay vân giao thoa trắc nghiệm sinh học 10 clo talet sacarozo ánh sáng trắng Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Phương pháp quy nạp toán học EU hệ SI Công thức nhân đôi Phép biến hình Vị trí tương đối của 2 kì đầu nhiệt kế rượu sóng dài bảng HTTH hóa học hưu cơ dầu mỏ Hệ phương trình bậc hai hai ẩn khuếch tán

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay