Vùng có sản lượng lúa lớn nhất nước ta

Lượt xem : 116 | Cập nhật : 2014-06-24 03:07:15

Vùng kinh tế nào của nước ta có sản lượng lúa lớn nhất cả nước
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Bắc Trung Bộ
D. Duyên hải Nam Trung Bộ

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cuncung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đồng bằng sông Cửu Long | đồng bằng sông hồng | duyên hải miền trung | địa lý lớp 9 |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

tài nguyên lớn nhất đông nam á trong

Nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trong

Phép lập luận chứng minh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay