Sự tiến hóa của thực vật hạt kín

Lượt xem : 53 | Cập nhật : 2014-07-10 02:56:42

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn cả vì:
A. Có nhiều cây to và sống lâu năm. B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn. D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : lasoti

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thực vật hạt kín | sinh học 6 | sinh sản hữu tính |

Bài tập khác

Đặc điểm của cây hạt trần trong

Vai trò của lớp thú. trong

Đặc điểm chung của Lớp chim. trong

Động vật lớp thú trong

Động vật thuộc bộ gặm nhấm trong

Đặc điểm của thằn lằn trong

Tập tính của thỏ trong

Đặc điểm để phân biệt khỉ với vượn trong

Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn trong

Ngành động vật có xương sống trong

Hô hấp của ếch đồng trong

Sự hình thành các giọt sương trong

Hiện tượng làm muối bằng nước biển trong

Khái niệm về sự ngưng tụ trong

Dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể trong

Nghệ thuật bài thơ Qua đèo ngang trong

Nội dung bài thơ Bánh trôi nước trong

Văn bản :”mẹ tôi” trong

Tác giả bài văn “Cổng trường mở ra” trong

Hiệp ước Hác Măng ( 25-8-1883) trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay