biểu thức đại số

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2014-07-25 07:41:10

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c biết f(0), f(1), f(3) là số nguyên. CMR f(x) là số nguyên với mọi x

Đóng góp bởi : ngocgemini

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hàn số Bài toán liên quan đến vận tốc truyền sóng Toán Đại Số Amino axit nước vôi trong Hệ phương trình bậc nhất ô nhiễm nước Đường vuông góc chung Hình chiếu của điểm Định lý sin trong tam giác Hình lăng trụ con lai trung tuyến Vi phân của hàm số Đời sống Đường thẳng vuông góc... biện luận bất phương trình toán 12 Phương trình mũ sinh khí hậu nhiệt đới gió mùa Cung axit no đơn chức chuyển đoạn sốt rét giao điểm đa bội chât điểm dễ tính công Đa thức vô nghiệm miền núi nồng độ dung dịch khối lăng trụ chất phóng xạ Phương trình chứa ẩn ở mẫu điện li điện trở

Bài tập khác

Hoomôn do tuyến sinh dục nam tiết ra trong

Hooc môn kích thích hoạt động tuyến giáp trong

Đặc điểm của điểm vàng trong

Điều khiển hoạt động của các cơ vân trong

Các chức năng của da trong

Sự tạo ra nước tiểu trong

Chức năng của mỗi quả thận trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Khái niệm về phân loại thực vật trong

Phân loại các nghành thực vật trong

Đặc điểm của giới thực vật trong

Quá trình phát triển của giới thực vật trong

Nguồn gốc của cây trồng trong

Khác nhau của rêu và tảo trong

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín trong

Đặc điểm của cây hạt trần trong

Vai trò của lớp thú. trong

Đặc điểm chung của Lớp chim. trong

Động vật lớp thú trong

Động vật thuộc bộ gặm nhấm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay