biểu thức đại số

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2014-07-25 07:41:10

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c biết f(0), f(1), f(3) là số nguyên. CMR f(x) là số nguyên với mọi x

Đóng góp bởi : ngocgemini

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tiếp tuyến tại 1 điểm vật lý 10. cặp số nồng độ dung dịch tạo giống Tia laser Phương trình bậc hai khí hậu nóng Mặt phẳng sinh học 1 tôm hệ tọa độ Dấu của nhị thức bậc nhất hidrocacbon Hình giải tích trong mặt phẳng sinh dục điện trở thuần phần trăm Chu kì của hàm số hóa học 10 lai phân tích Hai đường thẳng song alen EU khu vực tay nam á tọa độ tâm Góc giữa 2 đường thẳng... Phép tịnh tiến photon Hình lăng trụ thước Đồng biến Vị trí tương đối của 2 ngoại tiếp lặp đoạn tế bào quang điện đơn sắc Phương trình lượng giác tỉ số thính nghiệm

Bài tập khác

Hoomôn do tuyến sinh dục nam tiết ra trong

Hooc môn kích thích hoạt động tuyến giáp trong

Đặc điểm của điểm vàng trong

Điều khiển hoạt động của các cơ vân trong

Các chức năng của da trong

Sự tạo ra nước tiểu trong

Chức năng của mỗi quả thận trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Khái niệm về phân loại thực vật trong

Phân loại các nghành thực vật trong

Đặc điểm của giới thực vật trong

Quá trình phát triển của giới thực vật trong

Nguồn gốc của cây trồng trong

Khác nhau của rêu và tảo trong

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín trong

Đặc điểm của cây hạt trần trong

Vai trò của lớp thú. trong

Đặc điểm chung của Lớp chim. trong

Động vật lớp thú trong

Động vật thuộc bộ gặm nhấm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay