Khái niệm liên kết hóa học

Lượt xem : 128 | Cập nhật : 2014-08-13 04:25:59

Liên kết nào dưới đây không thuộc loại liên kết hóa học?
A. Liên kết hiđro. B. Liên kết ion.
C. Liên kết cộng hóa trị. D. Liên kết kim loại.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hongdau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : liên kết hóa học | Liên kết kim loại. |

Bài tập khác

Bài tập quy tắc bát tử trong

Quá trình hình thành liên kết hóa học trong

Cấu trúc các nguyên tử trong

Khái niệm về liên kết hóa học trong

Âm mưu chiếm Bắc Kì lần 2 của Pháp trong

Tính chất của phong trào Cần Vương trong

Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng trong

Ý nghĩa cách mạng tháng 10 nga trong

Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất trong

Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi trong

Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị trong

con lắc lò xo trong

toan ti le thuan trong

Hình học trong

Mục tiêu của tư sản chống phong kiến trong

Cách mạng công nghiệp từ Anh trong

đốt cháy amin trong

Chứng minh trong

hoa trong

Phân rã trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay