Khái niệm về Fructozo

Lượt xem : 163 | Cập nhật : 2014-08-17 03:45:02

Fructozo là một loại:
A: Axit béo B: Disaccarit C: Đường pentozo D: Đường hexozo

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngongot

Thành viên đã lưu bài này : ngongot |

Thể loại bài tập : Đường hexozo | axit béo | sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Elip sinh dục hàn đới hệ bài tiết Giải tam giác Tiếp tuyến thể tích dung dịch quỹ đạo phản xạ sóng Tiếp tuyến tại 1 mã hóa HCL Đạo hàm cấp hai nguyễn ái quốc tocno phân tích vectơ Phép tịnh tiến đồ thị đồng hợp Vật chất bạch tạng Đời sống Số học Tọa độ của véc tơ đối gen dị hợp đo lực gen liên kết môi trường hành tinh hệ thần kinh phép lai bệnh máu khó đông phân li nhiễm sắc thể điện lượng nguyên tố P định luật ôm Góc giữa hai đường thẳng nội tiếp đường tròn diện tích Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Xét tính liên tục

Bài tập khác

Bài tập quy tắc bát tử trong

Khái niệm liên kết ion trong

Khái niệm liên kết hóa học trong

Quá trình hình thành liên kết hóa học trong

Cấu trúc các nguyên tử trong

Khái niệm về liên kết hóa học trong

Âm mưu chiếm Bắc Kì lần 2 của Pháp trong

Tính chất của phong trào Cần Vương trong

Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng trong

Ý nghĩa cách mạng tháng 10 nga trong

Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất trong

Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi trong

Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị trong

con lắc lò xo trong

toan ti le thuan trong

Hình học trong

Mục tiêu của tư sản chống phong kiến trong

Cách mạng công nghiệp từ Anh trong

đốt cháy amin trong

Chứng minh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay