Khái niệm về Fructozo

Lượt xem : 126 | Cập nhật : 2014-08-17 10:45:02

Fructozo là một loại:
A: Axit béo B: Disaccarit C: Đường pentozo D: Đường hexozo

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngongot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đường hexozo | axit béo | sinh học 10 |

Bài tập khác

Bài tập quy tắc bát tử trong

Khái niệm liên kết ion trong

Khái niệm liên kết hóa học trong

Quá trình hình thành liên kết hóa học trong

Cấu trúc các nguyên tử trong

Khái niệm về liên kết hóa học trong

Âm mưu chiếm Bắc Kì lần 2 của Pháp trong

Tính chất của phong trào Cần Vương trong

Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng trong

Ý nghĩa cách mạng tháng 10 nga trong

Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất trong

Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi trong

Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị trong

con lắc lò xo trong

toan ti le thuan trong

Hình học trong

Mục tiêu của tư sản chống phong kiến trong

Cách mạng công nghiệp từ Anh trong

đốt cháy amin trong

Chứng minh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay