Đặc điểm nghành giun dẹt

Lượt xem : 178 | Cập nhật : 2014-09-04 02:06:01

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mayman

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giun dẹt | sinh học 7 | sán lông | sán lá gan | sinh sản hữu tính | sinh sản vô tính |

Bài tập khác

Bài tập sinh học 7 trong

Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại trong

Vai trò xuất hiện thành thị trung đại trong

Đặc điểm của văn hóa Ấn độ trong

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 10 Nga trong

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh trong

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản trong

Năm thành công của công xã pari trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Lợi ích của đa dạng sinh học trong

đặc điểm chung của lớp chim trong

tổng hợp lực culông trong

Phòng tuyến chống quân Tống trong

Ngưới đã dẹp loạn 12 sứ quân trong

Hệ tư tưởng của phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp nông nô được hình thành trong

Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt trong

Đời vua cuối cùng của Triều Lý trong

khái niệm về lãnh địa phong kiến trong

Năm xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay