điểm chung cố định

Lượt xem : 49 | Cập nhật : 2014-10-10 11:21:09

cho hs y=x^3-3mx^2+3(2m-1)x+1 (Cm)

a. chứng minh rằng với mỗi đồ thị của m, đồ thị hàm số (Cm) và đường thẳng y=2mx-4m+3 luôn có một điểm chung cố định

b.tìm m để hs đồng biến trên TXĐ

c.định m để hs có 1 cực đại và 1 cực tiểu

Đóng góp bởi : lveseller

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : điểm cố định | hàm số đồng biến | cực trị |

Bài tập khác

viết phương trình tiếp tuyến trong

Chức năng của rễ trong

Chức năng của mạch rây trong

Tác dụng của bao hoa trong

Cơ quan sinh dưỡng của thực vật trong

Những cây có rễ chùm trong

Những cây không có hoa trong

Động vật quý hiếm là gì trong

Khái niệm cây phát sinh trong

Đặc điểm của lớp sâu bọ trong

Lợi ích của nghành thân mềm trong

Khái niệm về bộ lạc trong

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người trong

Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thuỷ trong

Thời gian ra đời đồ sắt trong

Khái niệm về cách mạng đá mới trong

đặc điểm chung của lớp bò sát trong

Hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú trong

phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi trong

Phương pháp chế biến thuỷ sản trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay