Bài tập về phương trình lôgarit

Lượt xem : 381 | Cập nhật : 2012-12-13 05:12:56
Giải phương trình :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tương giao Elip Đạo hàm của hàm số lượng giác Vị trí tương đối giữa 2... chuyển động chim bồ câu Phương trình đường thẳng... địa lý 12 tổng trở Vi phân của hàm số lai hữu tính Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn trước công nguyên vật lý 12 Phép quay nam châm điện ăng ten Đường thẳng tiếp xúc đường cong Al Tích phân hàm đa thức nghiệm phân biệt mặc tử lực sóng dài nhóm đất chính khối lượng Vị trí tương đối của 2 Bất phương trình có chứa... di nhập gen đột biến gen 2 lá mầm phản ứng hóa học giai cấp hình học 8 tam giác đều Đường tròn ngoại tiếp Hàm số liên tục trên 1 khoảng sản lượng gen liên kết cơ cấu

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay