Tìm tập xác định của hàm số

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2014-10-29 09:04:19

Tìm tập xác định của hàm số sau: y=sqrt{2x-1}+frac{x+2}{sqrt{3-x}}

2.(1,5 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: y=x^{2}-4x+3

Đóng góp bởi : cuutrang

Thành viên đã lưu bài này : cuutrang |

Thể loại bài tập : tập xác định của hàm số | vẽ đồ thị hàm số bậc hai | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ thần kinh Giải hệ phương trình phương pháp quy nạp loại phản ứng Elip vật lý khu vực tay nam á tập nghiệm trên trục số Châu Mĩ đỉa tim thằn lằn chu vi số dao động giống cây trồng dao động tảo nhân tố tiến hóa Trục đối xứng lý 10 cường độ dòng điện đảo đoạn trục lớn Phương trình chính tắc ly 7 vật lý12 Bất phương trình Hai mặt phẳng song song sóng Xác suất nguyễn ái quốc operon ôn đới lục địa mã di truyền Bất phương trình có chứa... Đường vuông góc chung thể tích của hình chóp benzen Dấu của nhị thức bậc Phép đối xứng vị ngữ

Bài tập khác

Viết phương trình đường tròn trong

Viết phương trình chính tắc của elip trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Giải bất phương trình trong

Rút gọn phân thức trong

Bài tập về tam giác vuông trong

lịch sử lớp 7 bài 11 trong

Công thức tính trọng lượng của một vật trong

Đơn vị của thể tích hợp pháp trong

Dụng cụ để đo độ dài trong

Khái niệm về trọng lực trong

Đơn vị đo độ dài của nước trong

Khái niệm về lưới thức ăn trong

Đặc điểm của tháp dân số trẻ trong

Nhóm động vật hằng nhiệt trong

Nhóm nhân tố hữu sinh trong

Nhóm cây ưa sáng trong

Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi trong

tác nhân gây đột biến nhân tạo trong

Toán hình học THCS trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay