Loại thân mềm có hại cho cây trồng

Lượt xem : 46 | Cập nhật : 2014-11-03 03:47:59

Những thân mềm nào dưới đây có hại cho cây trồng a- Ốc sên, trai, sò. c- Ốc sên, ốc bươu vàng. b- Mực, hà biển. d- Ốc sên, trai tượng.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : bocdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thân mềm | sinh học 7 |

Bài tập khác

Đặc điểm giống nhau giữa động vật và thực vật trong

Cách xác định khối lượng riêng của vật trong

Lực đàn hồi trong

Giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng trong

Đặc điểm của hai lực cân bằng trong

Các dạng nitơ có trong đất trong

Quang hợp là tiền đề cho hô hấp trong

Thành phần của dịch mạch rây trong

Quá trình tạo thành nước tiểu trong

Hoạt động chỉ có ở người trong

Ảnh của vật ở mắt cận thị trong

Cấu tạo của một nơ ron điển hình trong

Chức năng của da trong

Quy ước chiều dòng điện trong

ý nghĩa của bấm ngọn tỉa cành cho cây trong

So sánh tế bào thực vật và động vật trong

Văn học 9 trong

Thử và khám phá trong

Văn học 8 trong

bài tập toán lớp 1 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay