Phân bào nguyên nhiễm

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2014-12-03 04:10:49

Phân bào nguyên nhiễm chỉ xuất hiện ở nhóm tế bào nào sau đây: A. Tế bào sinh tinh ,phagơ B. Tế bào lá cây ,vi khuẩn C. Tế bào sinh trứng,vi khuẩn D. Tế bào rễ,tế bào lá

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phân bào nguyên nhiễm | sinh học 10 | tế bào sinh trứng | tế bào rễ |

Bài tập khác

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong

Có hiện tượng các mùa khác nhau trong

muối sunfua tác dụng với axit trong

địa lý 11 trong

Nguyên nhân không nên hút thuốcphiện trong

Cây lương thực trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay