Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ

Lượt xem : 21 | Cập nhật : 2014-12-03 04:11:57

Hình thức sinh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ :
A. Giảm phân B. Nhân lên trong tế bào chủ
C. Nguyên phân D. Phân đôi(trực phân)

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh vật nhân xơ | sinh học 10 | nguyên phân | giảm phân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vân giao thoa thân nhiệt lai phân tích tế bào quang điện hệ mặt trời biện luận phân tích đa thức thành nhân tử sản lượng điện iải hệ phương trình độ tan hay Hàm số lượng giác Dãy số tam giác vuông điện áp nồng độ dung dịch Hàm số bậc ba toluen phương Hình chóp tam giác đều công suất tiêu thụ đa bội hóa tiếng ồn Hình hộp chữ nhật sóng âm duỗi xoắn cường độ hiệu dụng Ostrogen tĩnh mạch Góc giữa 2 đường thẳng Giá trị lượng giác của một góc xã hội phong kiến Thể tích khối đa diện Tiếp tuyến tại 1 Hình chiếu của điểm you lực đàn hồi Tứ diện đặc điểm động vật đồng hợp

Bài tập khác

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong

Có hiện tượng các mùa khác nhau trong

muối sunfua tác dụng với axit trong

địa lý 11 trong

Nguyên nhân không nên hút thuốcphiện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay