Ý nghĩa của nguyên phân

Lượt xem : 68 | Cập nhật : 2014-12-03 04:14:12

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : ý nghĩa của nguyên phân | lý thuyết sinh học 10 | đơn bào nhân thực | biến dị tổ hợp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp tọa độ Đường hypebol Phương pháp toạ độ trong... bảo vệ môi trường tham số bán kính trung tuyến axetilen hiệu điện thế hiệu dụng độ hụt khối nhỏ nhất dải sóng Giới hạn của dãy số nhan đặc điểm động vật H2SO4 quang điện ngoài điều kiện xác định thế kỉ XIX Biểu thức tọa độ của các... Định lý sin trong tam giác hình thái gia định Hình chiếu diện tích Hàm số bậc hai tài nguyên ankylbezen ruột số nguyê ống thận xung điện bệnh ung thư lý 10 độ rượu cách li sinh thái Trục tọa độ Giới hạn của hàm số phản ứng trùng hợp chất dư

Bài tập khác

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong

Có hiện tượng các mùa khác nhau trong

muối sunfua tác dụng với axit trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay