Thời kì giảm phân

Lượt xem : 32 | Cập nhật : 2014-12-03 04:15:40

Hiện tượng các cromatic khác nguồn bắt cặp, trao đổi chéo xảy ra ở kỳ nào của giảm phân :
A. Kỳ giữa I B. Kỳ đầu II C. Kỳ đầu I D. Kỳ sau II

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giảm phân | sinh học 10 | trao đổi chéo | kì giữa | kì đầu | kì sau |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tứ diện chu kì đường Chu kì của hàm số đồng tiền chung tốc độ mắc nối tiếp số trung bình cộng phản xạ phát xít nhật bệnh máu khó đông hácđi-vanbec Thể tích khối lăng trụ Ứng dụng khảo sát hàm số đại số 7 Hình chóp đột biến đảo đoạn Bất đẳng thức Cô si hình lập phương Phương sai Phương trình lượng giác đối xứng Thể tích khối chóp mạch dao động chân không mã hóa phân bào Phương trình bậc 2 đối Khoảng cách giữa đường Giải phương trình hạt biên độ đo lực Phương trình bậc 3 Đa thức hay tam nhiễm Phương trình tiếp tuyến Giải tam giác sóng cơ học khảo sát sự biến thiên

Bài tập khác

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong

Có hiện tượng các mùa khác nhau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay