Loài cây có hoa

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2014-12-03 04:22:52

Hãy kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cây có hoa | cây không có hoa | sinh học 6' |

Bài tập khác

Hệ gen của virut trong

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp trong

Vi khuẩn cộng sinh trong

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo trong

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay