Hình học không gian

Lượt xem : 218 | Cập nhật : 2014-12-03 06:00:10

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, có AB=a; BC=asqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của S trùng với trung điểm M của đoạn AC, góc tạo bởi cạnh bên SB với mặt đáy (ABC) bằng 450.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

b) Xác định a, biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng 16Pi .

Đóng góp bởi : nguyenthicamto

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Toán 12 | hình học không gian |

Bài tập khác

Phân loại rễ trong

Phân loại các loại thân trong

Loài cây có hoa trong

Hệ gen của virut trong

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp trong

Vi khuẩn cộng sinh trong

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo trong

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay