HOA HOC 11

Lượt xem : 203 | Cập nhật : 2014-12-08 09:03:31

cho 18g hon hop Fe, Cu vao 200 ml dung dich chua NaNO3 1m va HCl 2M.ket thuc phan ung nho tiep V ml HCl 1M vao hon hop thi kim loai tan vua het.biet dung dich thu duoc khong co ion NO3- va NO la san phan khu duy nhat.tinh V va % khoi luong cua Fe trong kim loai ban dau.

A.400 VA 46,67%

B.200 VA 31,11%

C.200 VA 46.67%

D.400 V 31,11%

Đóng góp bởi : Aquariusica

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hon hop kim loai phan ung voi NO3- va H+ |

Bài tập khác

Nền cai trị của nhà Minh trên nước ta trong

Những cải cách Hồ Quý Ly trong

Hệ thống quân đội thời nhà Trần trong

Hoàn cảnh ra đời nhà Lý trong

di tích lịch sử về hội an va my son trong

Khảo sát hàm số trong

Bai ve mon lịch su nc dong Nam á trong

Hình học không gian trong

Phân loại rễ trong

Phân loại các loại thân trong

Loài cây có hoa trong

Hệ gen của virut trong

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp trong

Vi khuẩn cộng sinh trong

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo trong

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay