Ý nghĩa của giảm phân

Lượt xem : 137 | Cập nhật : 2014-12-10 04:43:35

Nêu những điểm giống nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?
ý nghĩa của giảm phân là gì?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : aodep1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nguyên phân | giảm phân | sinh học 9 | ý nghĩa của giảm phân |

Bài tập khác

Tính số nuclêotit trong

Bộ cá voi bắt nguồn từ thú trong

Bài 1 Hình học cao cấp trong

HOA HOC 11 trong

Nền cai trị của nhà Minh trên nước ta trong

Những cải cách Hồ Quý Ly trong

Hệ thống quân đội thời nhà Trần trong

Hoàn cảnh ra đời nhà Lý trong

di tích lịch sử về hội an va my son trong

Khảo sát hàm số trong

Bai ve mon lịch su nc dong Nam á trong

Hình học không gian trong

Phân loại rễ trong

Phân loại các loại thân trong

Loài cây có hoa trong

Hệ gen của virut trong

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp trong

Vi khuẩn cộng sinh trong

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo trong

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay