vật lí 9 hay

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2014-12-25 06:32:38

cho mạch điện AB, một đèn song song vôn kế, điện trở nối tiếp đèn, nối tiếp ampe kế, ampe kế điện trở rất nhỏ, vôn kế điện trở rất lớn. hiệu điện thế hai điểm AB ko đổi bằng 18V. điều chỉnh biến trở để vôn kế chỉ 8V, đèn sáng bt và ampe kế chỉ 1A

a. tính điện trở biến tham gia vào mạch khi đó

b. ko chỉnh biến trở nhưng mắc thêm điện trở R song song vs đèn thì cường độ dòng điện qua ampe là 1.5A. tính R

Đóng góp bởi : punpun

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : biến trở |

Bài tập khác

Bài tập vật lí 9 trong

Viết phương trình mặt cầu trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Khái niệm về trọng lực trong

Bài tập hình học 9 -Nguyễn Văn Sơn - Trường THCS Bình Sơn ( CQG )-Lục Nam trong

Bài tập hình học 8 - Nguyễn Văn Sơn - trường THCS Bình Sơn (CQG ) - LụcNam trong

Giair toán bằng cách lập phương trình - Nguyễn Văn Sơn - trường THCS Bình Sơn ( CQG)-Lục Nam trong

Bài tập tính theo PTHH lớp 9 học kì 1- Nguyễn Văn Sơn- trường THCS Bình Sơn ( CQG) - Lục Nam trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Tìm các số nguyên dương trong

Chứng minhTứ giác nội tiếp trong

công dụng của nguồn điện trong

Quy ước chiều dòng điện trong

Khái niệm về nguồn âm trong

Hiện tượng nguyệt thực trong

Đặc điểm của nguồn sáng trong

Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN trong

Nguồn nguyên liệu trong chọn gíông trong

Chức năng của prôtêin trong

Quá trình nhân đôi ADN trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay