Tọa độ không gian 12

Lượt xem : 376 | Cập nhật : 2015-01-18 03:04:53

Cho A(0,0,2) ; B(2,-2,3) và mặt phẳng (P) : x+y+z+3 = 0.

a. Lập (Q) qua A,B vuông góc với (P)

b.Tìm tọa độ C,D biết C nằm trên (Q) và ABCD là tứ diện đều.

Đóng góp bởi : kaori97

Thành viên đã lưu bài này : kaori97 |

Thể loại bài tập : Tọa độ không gian 12 |

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay