Tọa độ không gian 12

Lượt xem : 92 | Cập nhật : 2015-01-18 10:04:53

Cho A(0,0,2) ; B(2,-2,3) và mặt phẳng (P) : x+y+z+3 = 0.

a. Lập (Q) qua A,B vuông góc với (P)

b.Tìm tọa độ C,D biết C nằm trên (Q) và ABCD là tứ diện đều.

Đóng góp bởi : kaori97

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tọa độ không gian 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gen liên kết Phương trình chứa ẩn ở mẫu Hệ bất phương trình chứa Ba đường Cônic oxit sắt áp suất Công thức cộng đối với sản xuất thể tích tứ diện Xác suất của biến cố miền của rễ Hyperbol phân thức Tứ diện vuông máy quang phổ ấn độ thằn lằn át lát động vật kí sinh Hệ thức thể tích của vật thể tròn xoay ankan bazo giao phấn Vị trí tương đối giữa su 8 Tiếp tuyến thế năng Đạo hàm của hàm số tại 1 Lý 6 dầu mỏ nhôm phương trình vô nghiệm đối xứng tam giác biểu thức tham số hình học đồng bằng sông hồng Phương trình đường thẳng

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay