Giải phương trình bậc hai

Lượt xem : 137 | Cập nhật : 2015-01-31 03:29:25

Giải phương trình (x2 – 2x + 3)(x2 – 2x + 5) = 8

Đóng góp bởi : yensao

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường tròn Hệ thức hóa thạch Nguyên hàm số trung bình Bất phương trình chứa tham số biển đông tam nhiễm nhiệt độ thường chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đời sống kiết lị Tổng các số hạng của 1 phân hóa học máy phát điện xoay chiều hồng cầu khối chóp Phép chiếu song song... Tính tích phân ôn thi silic Giải phương trình mèo tam thể trung đại chuyển động số trung tia phóng xạ acsimet nghành thực vật Đường vuông góc chung Tọa độ của điểm miền núi bắc bộ Giải và biện luận phương... Tương giao lá mầm hình thành loài Biểu thức lượng giác độ tự cảm 1 lá mầm ảnh ảo

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay