So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

Lượt xem : 27 | Cập nhật : 2015-03-03 03:49:21

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét về các đặc điểm sau: Kích thước so với hồng cầu, con đường truyền dịch bệnh, nơi kí sinh, tác hại ,tên bệnh.

Đóng góp bởi : meorung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : trùng kiết lỵ | trùng sốt rét | sinh học 7 |

Bài tập khác

Vai trò gì đối với con người trong

Đặc điểm chung của động vật trong

help me trong

toán trong

Ý nghĩa của hiệp định Pari 1973 trong

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong

Ngữ Văn 7 trong

Khái niệm về ưu thế lai trong

Khái niệm về cân bằng sinh học trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm về ô nhiễm môi trường trong

Nhóm nhân tố vô sinh trong

Quần thể sinh vật trong

Chuỗi thức ăn trong

Môi trường sống của sinh vật trong

Khái niệm giao phối gần trong

Cách bón thúc cho cây ăn quả trong

Nguyên nhân gây bệnh cho cây ăn quả trong

Đặc điểm của bọ xít hại nhãn trong

Hoa của cây chôm chôm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay