Hệ số đạo hàm

Lượt xem : 206 | Cập nhật : 2015-03-10 04:04:50

Hệ số a của hàm sốy = 2x là:
A. 2x B. 2 C.1 D. -2

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : salon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đạo hàm | toán lớp 7 |

Bài tập khác

Tính độ dài đường cao trong

Bài tập hình học lớp 8 trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử 1 trong

Tính đẳng thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tính chu vi của tam giác cân trong

Thực hiện phép tính trong

Bài tập toán hình học 8 trong

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín trong

Cơ quan sinh sản của thông trong

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Hiện tượng thụ phấn trong

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ trong

Hoa thụ phấn nhờ gió trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Sinh sản của chim bồ câu trong

Đặc điểm thú ăn sâu bọ trong

Cấu tạo tim của thằn lằn trong

Hô hấp của ếch đồng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay