Tìm tung độ của một điểm

Lượt xem : 212 | Cập nhật : 2015-03-10 09:08:04

a) Vẽ đồ thị hàm số y=-4x
b) Tìm tung độ của điểm M biết rằng M thuộc đồ thị hàm số trên và M có hoành độ là -1

Đóng góp bởi : salon

Thành viên đã lưu bài này : salon |

Thể loại bài tập : đồ thị | toán lớp 7 | tung độ | hoành độ |

Bài tập khác

Vẽ đồ thị hàm số trong

Hệ số đạo hàm trong

Tính độ dài đường cao trong

Bài tập hình học lớp 8 trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử 1 trong

Tính đẳng thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tính chu vi của tam giác cân trong

Thực hiện phép tính trong

Bài tập toán hình học 8 trong

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín trong

Cơ quan sinh sản của thông trong

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Hiện tượng thụ phấn trong

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ trong

Hoa thụ phấn nhờ gió trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Sinh sản của chim bồ câu trong

Đặc điểm thú ăn sâu bọ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay