Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 220 | Cập nhật : 2015-03-27 08:51:02

Cho phương trình x2 + (m – 2)x - m + 1 = 0.
a.Giải phương trình với m = 1.
b.Tìm m để phương trình có 1 nghiệm là x1 = 2. Tìm nghiệm còn lại.
c.Tính giá trị của biểu thức A=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+6x_{1}x_{2} theo m.

Đóng góp bởi : kimanh1

Thành viên đã lưu bài này : kimanh1 |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán đại số 9. |

Bài tập khác

Tìm tọa độ các đỉnh tam giác trong

Tính tích phân trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khảo sát sự biến thiên trong

Tính thể tích vật thể tròn xoay trong

Tính diện tích hình phẳng trong

Ngày pháp đánh thuận an trong

Điều ước Giáp Tuất trong

Bài tập địa lý lớp 6 trong

Bảng chú giải của bản đồ trong

Khái niệm về kinh tuyến trong

Thành lập quốc tế thứ nhất trong

Trào lưu triết học ánh sáng Pháp trong

Đấu tranh của giai cấp công nhân trong

Nền nông nghiệp của otraylia trong

Cấu tạo của tế bào trong

Đặc trưng của quần thể trong

Ứng dụng của công nghệ tế bào trong

Ứng dụng của công nghệ gen trong

Cơ chế dẫn đến bệnh Đao trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay