Quá trình chuyển hoá vật chất

Lượt xem : 235 | Cập nhật : 2015-03-29 08:13:08

Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào?
b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?

Đóng góp bởi : thaonguyen1

Thành viên đã lưu bài này : thaonguyen1 |

Thể loại bài tập : chuyển hóa vật chất | sinh học lớp 10 | quang hợp. nguồn năng lượng |

Bài tập khác

Đặc điểm của vật phát ra âm trong

Ảnh tạo bởi gương phẳng trong

Nước Âu Lạc cuối thời Hùng Vương trong

Thức ăn chính của người Văn Lang trong

Nhạc cụ của cư dân Văn Lang trong

Người đứng đầu chiềng chạ trong

Tên nước ta thời An Dương Vương trong

Các quốc gia cổ đại phương Đông trong

Bài tập lịch sử 6 trong

Châu lục trên thế giới trong

Khái niệm về bản đồ trong

Hệ mặt trời trong

Công thức tính trọng lượng riêng trong

Cách đo khối lượng riêng trong

Quá trình tiêu hóa trong

Tế bào là đơn vị chức năng cơ thể trong

Thức ăn biến đổi trong ruột non trong

Chu kì hoạt động của tim trong

Thành phần của máu trong

Sơ cứu người gãy xương cẳng tay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay