Tính độ dài đoạn thẳng

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2015-03-30 02:40:26

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 3cm; AD = 7cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC và BD.
b) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MD.

Đóng góp bởi : sonbong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán học lớp 6 | trung điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hình thái Hình lăng trụ thể khảm Pa phép lai roto mạch điện xoay chiều đỉa Bất đẳng thức quang điện ngoài Vectơ trong không gian vận tốc vân sáng phản xạ sóng quần thể ngẫu phối đối xứng tâm chọn lọc tự nhiên Phương trình lượng giác đối xứng Vật chất phiến lá axetilen ánh sáng Hệ bất phương trình chứa quá trình nhân đôi phân li nhiễm sắc thể thước đo fructozơ Góc và cung lượng giác gen đa hiệu Công thức biến tổng thành tích quán tính biển đảo Giải bài toán bằng cách thái bình bản đồ di truyền Tính tích phân bằng... sông cửu long Biểu thức lượng giác cơ năng hạt trần

Bài tập khác

Tìm số nguyên trong

Tìm Ước chung lớn nhất trong

Tìm tập hợp con trong

Bội chung nhỏ nhất của (12, 16, 48) trong

Chứng minh phương trình có 1 nghiệm trong

Chứng minh phương trình có ba nghiệm trong

Tính các giới hạn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập tìm x trong

Số phần tử trong tập hợp trong

Bài tập về tập hợp trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Nêu vai trò của vi khuẩn trong

Đặc điểm cấu tạo của rêu trong

Điều kiện cho hạt nảy mầm trong

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh trong

Những loại thước đo độ dài trong

Đổi các đơn vị trong

Đơn vị đo độ dài hợp pháp trong

Động vật thuộc lá cá trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay