Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2015-04-02 08:21:46

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu

Đóng góp bởi : mualehoi

Thành viên đã lưu bài này : mualehoi |

Thể loại bài tập : trùng kiết lỵ | hồng cầu | bạch cầu | sinh học 7 |

Bài tập khác

Xâm nhập trùng sốt rét vào cơ thể trong

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Viết phường trình tham số trong

giải PT lượng giác trong

Chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII? trong

ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn trong

Nguyên nhân thắng lợi phong trào tây sơn trong

Phong trào Tây Sơn trong

Kháng chiến chống quân Nam Hán trong

Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng trong

Chính sách cai trị của nhà Hán trong

Lệnh cấm giết trâu bò của nhà Lý trong

Giai cấp quý tộc và thương nhân trong

Đặc trưng cơ bản của lãnh chúa trong

Tính nồng độ mol của dung dịch trong

Viết phương trình hóa học trong

Phương pháp hóa học nhận biết trong

Tính tỷ số diện tích tam giác trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay