Nguồn lợi của thân mềm cho con người

Lượt xem : 103 | Cập nhật : 2015-04-08 04:09:22

Nguồn lợi của thân mềm cho con người là:
A. Khai thác lấy thịt.
B. Dùng làm đồ trang trí, trang sức.
C. Dùng làm dược liệu.
D. Cả a,b,c đều đúng.

Đóng góp bởi : keolac

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh học 7 | thân mềm | nguồn lợi của thân mềm |

Bài tập khác

Xác định tuổi của Trai trong

màu sắc máu của giun đất trong

Cấu trúc của bào quan trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Chức năng của protein trong

Vai trò của nước với tế bào trong

Phương pháp ấn lồng ngực trong

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày trong

Nguyên nhân gây tật cong vẹo cột sống trong

Dịch mật có tác dụng trong

Sự tiến hóa của bộ xương người trong

Năng lượng cung cấp cho cơ co trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Cơ thể của giun đất trong

Tập tính của mực trong

Con đường vào cơ thể của trùng sốt rét trong

Trùng sốt rét phá hủy tế bào máu trong

Giải phương trình bậc hai(toán 8) trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay