Chứng minh tứ giác nội tiếp

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2015-04-13 03:43:30

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB, (O) cắt BC tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm của đoạn OB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt AC tại F. 1) Chứng minh tứ giác AFDE nội tiếp. 2) Chứng minh 3) Chứng minh 4) Một đường thẳng (d) quay quanh điểm C cắt (O) tại hai điểm M, N. Xác định vị trí của (d) để độ dài CM + CN đạt giá trị nhỏ nhất.

Đóng góp bởi : kecaro

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | tứ giác nội tiếp | đường tròn | đường thẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân lượng giác cảm kháng Hàm số ngược nhiệt độ nóng chảy Bất đẳng thức tổ hợp sinh vật cổ số trung Nitrobacter Hai đường thẳng song Góc giữa hai đường thẳng điều kiện xác định trạng thái đơn Hệ thức CTCT phiến lá chuỗi phóng xạ lăng kính mạch rây đồng hợp lặn ma sát đột biến gen nguyên tử khối Hàm số bậc ba đơn vị Phép chiếu song song hệ mặt trời bài tập hóa học Vị trí tương đối giữa... chât điểm khảo sát sự biến thiên este Biểu thức lượng giác nhóm máu a Điểm thuộc đồ thị thước Bất đẳng thức tỉa cành kiểu hình lặn duyên hải hạt kín

Bài tập khác

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức(toán 10) trong

1. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong trong

cong thuc cong va nhan doi trong

Một số loài gây hại của thân mềm trong

Nguồn lợi của thân mềm cho con người trong

Xác định tuổi của Trai trong

màu sắc máu của giun đất trong

Cấu trúc của bào quan trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Chức năng của protein trong

Vai trò của nước với tế bào trong

Phương pháp ấn lồng ngực trong

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày trong

Nguyên nhân gây tật cong vẹo cột sống trong

Dịch mật có tác dụng trong

Sự tiến hóa của bộ xương người trong

Năng lượng cung cấp cho cơ co trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay