Tìm công thức phân tử của hợp chất

Lượt xem : 41 | Cập nhật : 2015-04-14 03:21:04

Trong phòng thí nghiệm có hỗn hợp
Resized Image

. Làm thế nào để xác định thành phần % về Khối lượng của hỗn hợp đã cho 2. Phân tử hợp chất X tạo nên từ 7 nguyên tử của hai nguyên tố A và B . X có KLPT là 144 ĐVC. A và B ko cùng một chu kì, ko cùng phân nhóm chính. ( Biết A là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ trái đất , A được sản xuất bởi điện phân oxit nóng chảy của nó và MA> MB) tìm CTPT và CTCT của X.

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | công thức phân tử | công thức cấu tạo | nguyên tử | nguyên tố | phân nhóm chính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân hàm phân thức cách li sinh sản Cân bằng các phương trình hạt diệp lục vận chuyển hạt phấn thận cá cá chép Hàm số lượng giác tia hồng ngoại cuộn cảm hóa học vô cơ tứ giác khoa học kĩ thuật giá trị sản xuất trung điểm sông ngòi Hình lăng trụ hỗn hợp khí Phương pháp toạ độ trong sử 10 nguyên tử hidro từ thông Hai đường thẳng song biến cố Hình chiếu của điểm hai nghiệm đồng hợp nồng độ Dấu của nhị thức bậc thước đo Giải tích đồng vị Hệ phương trình bậc nhất tìm giới hạn Khoảng cách giữa đường tế bào cơ mã hóa amino Hoán vị

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Chứng minh phương trình có nghiệm trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức(toán 10) trong

1. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong trong

cong thuc cong va nhan doi trong

Một số loài gây hại của thân mềm trong

Nguồn lợi của thân mềm cho con người trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay