Viết phương trình đường thẳng( hình học 10)

Lượt xem : 32 | Cập nhật : 2015-04-14 03:28:22

Viết phương trình đường thẳng m đi qua điểm P(1;3) cắt tia dương của trục hoành tại A, tia dương của trục tung tại B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất.

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 10 | phương trình đường thẳng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Chứng minh phương trình có nghiệm trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức(toán 10) trong

1. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay