Thực hiện phép tính

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2015-04-14 03:29:51

Tính: (–52) + 70 kết quả là: A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 6 | thực hiện phép tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tham số của... bệnh máu khó đông đồng hợp lặn hình học 8 tương tác cộng gộp Phương trình chính tắc của elip Định lý Vi ét và ứng dụng phân li nước Điểm uốn tỉ số Phương trình số phức máy ảnh thực dân pháp Tích phân từng phần Progesteron Hình chóp tứ giác lực loren Tính chất tuần hoàn bảo toàn chuỗi phóng xạ Tiếp tuyến của elip Bất phương trình Tính chất tuần hoàn ống khí đoạn mạch Hàm số liên tục vân tối acsimet ếch ankylbezen rừng amadon Hai đường thẳng KOH vẽ biểu đồ Tích phân đặc biệt Tích vô hướng văn hoá khí quyển axitamin guốc chẵn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Chứng minh phương trình có nghiệm trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức(toán 10) trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay