Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 178 | Cập nhật : 2015-04-14 03:31:05

Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = - 2

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 6 | tính giá trị biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguyễn huệ hậu thận dải sóng át lát địa lý chuỗi phóng xạ duyên hải tính đơn điệu Khoảng cách từ 1 điểm Hai mặt phẳng vuông góc với nhau cộng sinh lực kế giải hệ axit amin tính trạng Vi phân của hàm số Giải bài toán bằng cách tế bào sinh tinh kiểu hình lặn Cực đại Góc trong không gian Dãy số giảm nghành trồng trọt Thiết diện ống thận lẻ của hàm số Hình giải tích trong không gian hệ hô hấp động vật kiết lị nghiệm phân biệt hoa thụ phấn Giới hạn lai hữu thụ tập tính thể tích tứ diện trung tuyến chuyển gen Đồ thị hàm số nhiễm sắc thể Phương pháp tọa độ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Chứng minh phương trình có nghiệm trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay