Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp

Lượt xem : 24 | Cập nhật : 2015-04-14 03:37:17

Cho tập hợp Resized Imagevà tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3. Hãy viết tất cả các tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 7 | tập hợp con | số tự nhiên chẵn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hàm số liên tục tại 1 điểm nghiệm dương miền núi Góc giữa hai đường thẳng phản ứng hóa học tim thằn lằn Phương trình lượng giác cơ bản ôn đới hải dương giảm phân độ phóng xạ tocno cọc thủy tinh operon tham số số mol dung dịch tim cách mạng khoa học Phép biến hình áp suất sinh HSG nguyên tố phi kim lai tế bào chọn lọc đời sống bay Hàm số bậc nhất phát quang ôn đới lục địa hạt diệp lục cấu hình gia tốc hướng tâm điện xoay chiều Đạo hàm của hàm số lượng giác sinh vật nhân thực Góc trong không gian quang học Hàm số chẵn tia đối tap nghiem Phương trình bậc 2 đối

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Chứng minh phương trình có nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay