Tìm số tự nhiên x

Lượt xem : 55 | Cập nhật : 2015-04-14 03:38:22

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3(x - 7) = 33 b) 5 + 2x = 15

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 6 | tìm x |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)? trong

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay