Bài tập hình học 10

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2015-04-14 03:46:27

Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:

Resized Image

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hằng số phóng xạ đa bào công nhân phenol muối clorua dân số ADN sông mã hổ trắng cromatit ly độ thuần chủng văn bản Góc giữa hai mặt phẳng Phương pháp phản chứng li độ Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Thiết diện Dấu của nhị thức bậc nhất tử ngoại Đạo hàm của hàm hợp Bất đẳng thức lượng giác tần số hoán vị sóng vô tuyến biến dị tổ hợp. Lập phương trình đường thẳng hạt phóng xạ toán 12 Đường vuông góc chung đấu tranh sinh học quần xã sinh trưởng mắt cận hữu cơ năng lượng từ trường dung kháng điểm đường sóng dài Phương trình Hệ phương

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đơn vị hành chính của Thành phố. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay