Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 37 | Cập nhật : 2015-04-14 03:50:12

Cho biểu thức: A = Resized Image

a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : địa số 10 | rút gọn biểu thức | tìm giá trị nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tương tác cộng gộp tiến hóa thí nghiệm toán đại số 8 hội chứng đao quán tính tinh thể ốc tai Giải và biện luận phương dung dịch NaOH SO2 Hai đường thẳng vuông cách li địa lí Đạo hàm cấp hai cách mạng Phân bố xác suất quang phổ Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm ruột đối xứng Hàm số chẵn nhân đa thức lớp 8 ba điểm kết tủa nam châm điện Đạo hàm của hàm hợp nhân tố tiến hóa sinh học 12 điện thế xoay chiều ngoại tiếp Giá trị lượng giác của một góc tháp dân số ADN tính liên tục căn bậc hai Dấu của nhị thức bậc khu vực Châu Á trường sơn bắc đường phân

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay