Giải phương trình bậc hai

Lượt xem : 113 | Cập nhật : 2015-04-16 09:35:13Cho phương trình bậc hai (ẩn số x):Resized Image


a) Không giải phương trình, hãy tính:Resized Image


. b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có: Resized Image

Đóng góp bởi : mamnon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | phương trình bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh vật phép đối mặt phẳng quán tính chu kì dao động công thức cấu tạo Ứng dụng tích phân nhiệt kế rượu vận chuyển nguyên tố P Dạng lượng giác của số phức tạo ảnh giao phối ngẫu nhiên hóa học 8 hidrocacbon Tích phân lượng giác Tiếp tuyến Số hạng tổng quát của 1 Xác định vị trí khe sáng máy quang phổ asean Bất đẳng thức lượng giác lai khác dòng Hệ phương trình bậc hai hai ẩn tap nghiem biên độ giao động ung thư Hàm số liên tục khó ếch đồng vô số nghiệm hóa học 12 nhân đôi ADN ô nhiễm nước truyền máu công suất tiêu thụ công thức hóa học Vị trí tương đối trong ống khí

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Phương trình bậc nhất một ẩn trong

Giải các bất phương trình( toán 10) trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm trong

Giải bất phương trình căn bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay