Tính tích phân

Lượt xem : 213 | Cập nhật : 2015-04-16 09:32:58

Tính tích phân :

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : honghanh98

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân | toán 12 | tính tích phân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khoảng cách giữa hai đường thẳng chât điểm tiến hóa Lượng giác pha sinh trưởng hypebol lưỡng cư dân số tiếp xúc Đường hypebol Liên kết hóa học dải sóng Tích phân từng phần Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng nhân đa thức hạt sơ cấp hổ trắng chuỗi thức ăn độ dài Tính chất tuần hoàn hình dạng Diện tích thiết diện năng lượng ếch đồng ly 7 nhiệt dung Tứ diện vuông xã hội phong kiến đồng hóa diện tích Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn nước brom tính tan thể đồng hợp sự tiến hóa đơn chất Đồ thị đơn bội Các dạng giới hạn vô định phép đối

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập thi HSG lớp 12 môn toán trong

câu hỏi lịch sử 9 trong

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay