Tính tích phân

Lượt xem : 178 | Cập nhật : 2015-04-16 09:32:58

Tính tích phân :

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : honghanh98

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân | toán 12 | tính tích phân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cộng sinh ấn độ đất mùn bụng sóng phương trình vô nghiệm Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Bất phương trình chứa... Rút gọn biểu thức vân giao thoa Phương tích của đường tròn lý 11 đơn bội số khối đa bào Giải Tập xác định tính chất từ hệ số công suất liên hợp quốc ba điểm Vec tơ đơn tính R liên minh châu âu Đẳng thức biện luận bất phương trình điện lượng Tiếp tuyến tại 1 nghiệm trái dấu Phương trình đường thẳng Vị trí tương đối Elip Cực trị của hàm số Ứng dụng vi phân vào đường thẳng phương trình giao động thích nghi Đạo hàm của hàm hợp núi chất rắn khan

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập thi HSG lớp 12 môn toán trong

câu hỏi lịch sử 9 trong

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Viết phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay