Giải và biện luận bất phương trình

Lượt xem : 219 | Cập nhật : 2015-04-16 09:32:53

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : honghanh98

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Toán 12 | bất phương trình | giải và biện luận bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bài tập hóa học Tìm các yếu tố trong tam giác ADN vật lý lực đàn hồi mắt cận thằn lằn chuyển dịch cơ cấu kinh tế phản ứng hóa học sinh tinh từ trường trung hòa Dấu của nhị thức bậc nhất trường sơn tứ giác đều đại dương Phương trình lượng giác... mangan điện trường độ cứng lò xo hợp chấ lôgarit Phép biến hình nhân đa thức hình dạng Công thức biến tích thành tổng toán học liên minh châu âu Bất phương trình chứa ẩn Dấu của nhị thức bậc... thể tích hình hộp điểm kiết lị sự tiến hóa Hình chóp lớp 8 đồng hóa Miền nghiệm của bất tính liên tục butan

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập thi HSG lớp 12 môn toán trong

Tính tích phân trong

câu hỏi lịch sử 9 trong

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay