Giải và biện luận bất phương trình

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2015-04-16 09:32:53

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : honghanh98

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Toán 12 | bất phương trình | giải và biện luận bất phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

TOÁN 9 Hai mặt phẳng vuông góc với nhau Đường parabol thích nghi Giải hệ phương trình gia tốc hướng tâm điện trở thuần ARN anken menden điện lượng duyên hải chủ nô vacin Tính chất tuần hoàn chât điểm who Nhị thức Niu tơn protein tính chẵn vật dẫn trung du Giá trị lớn nhất Giới hạn của dãy số ăng ten thế giới thứ nhất Khoảng cách từ 1 biên độ hình thức sinh sản Phép đối xứng trục đường cong phóng xạ hạt nhân quần thể ngẫu phối công nhân Bất phương trình có chứa tham số tính tích phân tử mARN nam châm điện Miền giá trị của hàm số khúc xạ sóng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Bài tập thi HSG lớp 12 môn toán trong

Tính tích phân trong

câu hỏi lịch sử 9 trong

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Thực hiện phép tính(toán 7) trong

Tìm số tự nhiên x trong

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp trong

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10) trong

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong

Viết phương trình tham số trong

Tìm công thức phân tử của hợp chất trong

Cách nhận biết các chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay