Tính thể tích khí thoát ra

Lượt xem : 247 | Cập nhật : 2015-04-18 08:33:47

Hòa tan 5,6 gam sắt vào 200 ml dung dịch H2SO4:
Ptpu: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2
a. Tính thể tích khí thoát ra đktc.
b. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng.
c. Tính khối lượng muối thu được?

Đóng góp bởi : lanmap

Thành viên đã lưu bài này : lanmap |

Thể loại bài tập : hóa học 8 | thể tích khí | tính khối lượng | tính nồng độ mol |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phần trăm vật lý Số hạng tổng quát bậc nhất một ẩn bắc mỹ chuỗi polipeptit Dấu của nhị thức bậc Phương trình Hệ phương Đồ thị hàm số nước brom điện li lò xo Giải tam giác đột biến giao tử cành cây hô hấp Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Xác suất Hệ phương trình chứa tham số khó axetilen Cân bằng các phương trình Nitrat Đường thẳng vuông góc... thể tích tứ diện Đường vuông góc chung vật lý12 pitago Ba đường Cônic Phương trình trùng phương thích nghi quân nguyên Giải và biện luận phương... tật viễn thị phản ứng gió mùa khe sáng hoán vị gen Hai mặt phẳng vuông góc với nhau Phép chiếu song song

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính nồng độ số mol trong

Phân loại axit, bazo, muối trong

Cân bằng các phản ứng trong

Phân loại các oxit trong

Sinh Học 8 trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Tính cường độ dòng điện qua mạch trong

Điện trở toàn phần của biến trở trong

Bài tập thi HSG lý 9 lực đẩy Ac-si-met trong

Bài tập thi HSG Vật lý lớp 9 trong

Bài tập hay Vật lý lớp 9 trong

Bài tập về tính quãng đường trong

Tính hệ số công suất của mạch điện trong

Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha trong

Bài tập vật lý về mạch dao động trong

Bài tập Vật lý về năng lượng hạt nhân trong

Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng (Vật lý 12) trong

Bài tập vật lý con lắc lò xo lớp 12 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay