Tính tỉ lệ khối lượng các chất

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2015-04-18 09:11:37

Đốt cháy Magie(Mg) trong khí oxi thu được magie oxit(MgO).
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Biết khối lượng của magie oxit thu được là 40 gam và khối lượng magie phản ứng là 24 gam.Tính khối lượng và thể tích khí oxi(đktc) cần dùng.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất tham gia phản ứng hóc học.
Biết Mg =24;O=16.

Đóng góp bởi : lanmap

Thành viên đã lưu bài này : lanmap |

Thể loại bài tập : hóa học lớp 8 | lập phương trình hóa học | thể tích khí | magie oxit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mạch điện nghiệm gần đúng Tính tích phân bằng gen dị hợp Hàm số ngược ngữ văn Quy tắc đếm cơ bản Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu lượng mưa bộ ba đối mã Khảo sát cách li sinh thái tử ngoại đường đối xứng tâm con la Đường vuông góc chung mắc nối tiếp Dấu của nhị thức bậc nhất lưỡng cư lớp 7 Đời sống châu ph Bất phương trình có chứa... Hệ phương trình đẳng cấp Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Cực trị của hàm số Cấp số nhân phương trình dao động glixerol máy phát điện Toán hình ankan nguyễn du Miền nghiệm của bất đạo hàm của hàm số Phương trình tiếp tuyến Giải và biện luận bất phương trình áp suất khí H2SO4

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm công thức hóa học của hợp chất trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn trong

Thể tích mol của chất khí trong

Tính thể tích khí thoát ra trong

Tính nồng độ số mol trong

Phân loại axit, bazo, muối trong

Cân bằng các phản ứng trong

Phân loại các oxit trong

Sinh Học 8 trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Tính cường độ dòng điện qua mạch trong

Điện trở toàn phần của biến trở trong

Bài tập thi HSG lý 9 lực đẩy Ac-si-met trong

Bài tập thi HSG Vật lý lớp 9 trong

Bài tập hay Vật lý lớp 9 trong

Bài tập về tính quãng đường trong

Tính hệ số công suất của mạch điện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay